Fetved är ett för de allra flesta okänt begrepp. Men det är en traditionell metod att på naturlig väg impregnera fura, lämplig för dig som äger ett sågverk från Logosol.

Metodens förespråkare har slutit sig samman i föreningen, Fetvedens Vänner, som sprider kunskapen på Internet och på skogsdagar. Deras hemsida har adressen www.fetvedensvanner.com.

Fetved är fura med en hög andel av hartser och rödhämmande ämnen. I dagligt tal tallar med stor andel kärnved. Det här är något som kan ”tillverkas” i stående skog. Fetvedens Vänner redogör på sin hemsida för två metoder, randbarkning och toppkapning.

Randbarkning är den vanligaste metoden. Om det ska fungera bra, bör trädet vara tätvuxna och 80-150 år gamla. Stammen randbarkas med två 15-20 centimeter breda ränder, upp till 7-8 meters höjd. Sedan får trädet stå i 3-5 år för att därefter avverkas på vintern, eftersom virket då innehåller mindre vatten.

Skadorna i barken sätter igång trädets skyddsmekanismer. Kåda och hartser bildas för att skydda trädet mot angrepp. Resultatet blir avsevärt mer kärnved än om trädet huggits direkt.

Toppkapning har samma effekt, men det tar längre tid innan trädet kan huggas, bortåt 15 år. Fördelen är att hela splintveden impregneras, nackdelen att processen tar längre tid.

Metoden har använts i åtminstone tusen år. Som exempel är stavarna i Urnes stavkyrka i Norge av topphuggna och självimpregnerade furur. De äldsta delarna av kyrkan är från 1053.

Mer om randbarkning och topphuggning finns att läsa på www.fetvedensvanner.com.