Darell Fox på Hawaii köpte en eldriven Solosåg M7 för ett par år sedan. Planen var att sågningen skulle bli en avkopplande hobby. Istället blev det startskottet för ett miljövårdsprojekt med internationella investerare.

hawaii_fox_202För Darell var sågverket i första hand en källa till avkoppling och till virke för slöjd och byggande. Råvaran kom från parker och liknande, men det visade sig vara svårare än väntat att få tag i det som han och andra slöjdare mest av allt ville ha: Hårda tropiska träslag.

– 90 procent av urskogen på Hawaii har försvunnit till följd av jordbruk och exploatering, berättar Darell.

Småskaliga möjligheter

hawaii_solosag_202Men där andra ser problem, såg Darell och hans partner Jeff Dunster en möjlighet. De fick tillgång till ett 500 hektar stort markområde som lämpar sig för trädplantering. Först planerade de att plantera 25 hektar skog, men för varje vecka som projektet fortskrev, tillkom nya intressenter. Det var företag som ville tillförsäkra sig om långsiktig tillgång till råvara och ett regionalt flygbolag ville köpa trädplantering för att kompensera för sin klimatpåverkan.

Av en Solosåg blev det ett stort projekt med affärsidén att återbeskoga Hawaii och kompensera för utsläppen av koldioxid. Idag har plantagen vuxit till 2700 hektar och planteringarna fortsätter.

Sällsynta tropiska träslag

hawaii_planta_202Solosågen är i full drift och används för att såga upp gamla och nedfallna träd. Det handlar om sällsynta tropiska träslag som betingar ett högt pris.

– Alla vet vad som händer mede priset på varor som det är ont om. Under de senaste tio åren har priset på träslaget Hawaiian koa ökat med 1000 procent och priset fortsätter att stiga, säger Darell.

Det finns ett gammalt kinesiskt ordspråk som är mer aktuellt idag än när det myntades. Rätt tid att plantera ett träd var för 20 år sedan. Näst bästa tiden att plantera ett träd är nu.

Om 20 år kommer hela världens befolkning att önska att det var 2010 igen och att vi hade planterat ännu mer.