Walter Himmelsbach i tyska Bruchsal har förverkligat en annorlunda affärsidé med hjälp av ett portabelt sågverk. Han tillverkar urnor av träd från den lokala kyrkogården.

urnor_1_204Walter är till utbildningen inredningsarkitekt, men hans idéer går längre än så. Gemensamt är att de utgår från en passion för trä. För honom är trä ett levande material, där varje träd är en unik individ. Med den inställningen finns inget annat att göra än att skaffa eget sågverk. Behovet av virke gjorde att det första, en Big Mill Basic, snabbt kompletterades med Logosols Woodworkers mill. Enligt Walter är det urstabilt och perfekt för grova stockar i kortare längder. Ett av hans projekt var att skapa en urna av trä åt sig själv. Ett makabert beslut, kan tyckas, men Walter förklarar syftet:
urnor_2_204– Ju förr jag kan lära mig att hantera livets ändlighet, desto friare blir jag.
Resultatet blev en uppseendeväckande vacker urna. Andra ville avsluta sin tid på jorden på samma sätt och Walter började tillverka urnor för försäljning. Materialet hittade han genom en artikel i lokaltidningen. Där berättades att ett antal träd på den gamla kyrkogården måste huggas ned. Kyrkan hade inget emot att släppa till träden, särskilt inte till detta ändamål.
Men för Walter handlar trä framför allt om livet. Han tillverkar fågelholkar i form av små stugor. Fågelholken är för honom en symbol för förnyelse och liv, vilket han understryker genom att måla dem i glada färger.
urnor_3_204Att köpa färdigsågat virke är inget alternativ. Själva glädjen med att arbeta i trä ligger i materialets rika variationer. Kvistar, snedvuxenhet och angrepp av insekter och svampar är för honom källor till inspiration. En perfekt planka utan defekter är enligt Walter Himmelsbach befriad från kreativitet.