Logosol fördjupar samarbetet med Toolbox och tar över exporten. Resultatet blir ett nytt verktygssortiment – med allt du behöver till ditt snickeri!

toolbox_logosolLogosol har träffat ett världsomspännande försäljningsavtal med den mångårige underleverantören Toolbox.
– Samarbetet betyder att vi tillsammans med Logosol kan satsa mer på produktutveckling, säger Toolbox vd Martin Lindqvist.
Logosols vd Malte Frisk har också stora förhoppningar på samarbetet:
– Det här är ett lyft för våra kunder och ett viktigt steg i vårt arbete att bli en heltäckande leverantör med unika produkter för småskalig träförädling.
Den omedelbara effekten för Logosols kunder är en rejäl breddning av sortimentet. Företagen har samarbetat sedan mitten av 1990-talet, men det har gällt kuttrar och stål till hyvelmaskiner och fräsar.
– Vi hoppas komma in tidigare i utvecklingen av nya maskiner och bidra med vår kunskap om träbearbetning, säger Martin.
Toolbox fokuserar på Logosols hyvlar och snickerimaskiner. Det syns i företagets egen snickeriverkstad, där nya verktyg testas i drift. Maskinparken är fyrkutterhyveln PH260, formatsågen PD315 och multifräsen MF30.
– MF30 saknar sin like och har inspirerat oss till nya verktyg, säger Martin.