Med två sågverk från Logosol i bagaget reste Bertil och Ingrid Johansson till Burkina Faso i västra Afrika för att starta bygget av ett sjukhus.
–Till viss del ska vi använda skog som planterades på 1970-talet och som vi nu kan såga själva, säger Bertil.

Han och Ingrid reser till Burkina Faso ett par gånger om året. De flyttade dit första gången 1977 med sina två små barn för att arbeta för en lokal kyrka. Vid sidan av kyrkan ägnade de sig åt socialt arbete. Ingrid är läkare och var frivilligt på ett sjukhus, Bertil blev indragen i två stora katastrofinsatser.
– Vi kom snart underfund med att det är bättre att ge folk utbildning än mat som är slut dagen efter, säger Bertil.
Därför utvidgades kyrkans utbildning av pastorer med en jordbruksutbildning. En av de första åtgärderna var att plantera den skog som nu ska börja avverkas. För ändamålet har man en Solosåg M7 och en Timmerjigg, som anlände till Burkina Faso våren 2008. Solosågen är idag i full drift och används för att tillverka material till skolbänkar.
Nästa projekt är att tillverka innertak till det blivande sjukhuset. Att bygga hela sjukhuset av trä är tyvärr inte möjligt, vilket Bertil fick erfara när han tog med sig en garderob från Sverige. Efter några månader hade termiterna ätit upp den. Allt trä måste behandlas och kan inte användas i bärande konstruktioner.
Det nya sjukhuset i Burkina Faso kommer att ha 100 platser. 25 hektar mark finns, skogen för bygget likaså och nu två sågverk från Logosol.

afrika_sagverk_202_0

bertil_johansson_afrika_0

skola_solosag_202

Timberjig minisågverk
Logosol Timberjig förvandlar din motorsåg till ett ultraportabelt minisågverk. Utrustningen är lätt att bära med sig och enkel att använda. Stabila balkhållare och sågmått i exakta steg underlättar arbetet och ger ditt virke rätt dimensioner. Du får bra resultat direkt med imponerande precision.
Läs mer här >>
F2 kedjesågverk
Logosol F2 är ett portabelt sågverk som med lätthet sågar riktigt stora stockar. Samtidigt har den så låg vikt att du kan lyfta och flytta sågverket för hand. Sågverket är otroligt smidigt och roligt att använda. Även om du aldrig sågat förut kommer du snabbt igång och producerar plank och brädor redan första dagen. Du sågar varje snitt med imponerande precision tack vare den unika självlåsande höjdinställningen.
Läs mer här >>