Bhutan är ett av världens minsta och mest slutna länder med knappt 700 000 invånare. Det var fram till 2008 en enväldig monarki, inklämd mellan Indien och Kina i östra delen av Himalaya.

bhutan_flagBefolkningen är i huvudsak småbrukare och landet har knappt någon industri. De största resurserna är vattenkraft och skog, men dessa utnyttjas bara i blygsam omfattning.

Kung Jigme Singye Wangchuck tog 1998 initiativet till att öppna och demokratisera landet. Han och drottningen Ashi Dorji Wangmo Wangchuck abdikerade 2006 och efterträddes av sonen Jigme Khesar Namgyal Wangchuck. De första demokratiska valen genomfördes 2008.

Den forna drottningen bär nu titeln drottningmoder och arbetar genom stiftelsen Tarayana för att modernisera Bhutan. Målet är inte ekonomisk tillväxt utan största möjliga lycka. Landet har därför infört begreppet bruttonationallycka.

Som ett icke industrialiserat land har Bhutan chansen att gå direkt till ett ekologiskt hållbart samhälle. Som exempel används knappt något bekämpningsmedel i jordbruket. Det finns också en lag om att minst 60 procent av landet ska vara beskogad. Landets ledning vill inte ha storskaliga lösningar som förstör en orörd idyll.