Det går att bygga sig ett bättre liv, till lägre kostnader och skapa mer tid för familjen. Magnus Hjorth och Malin Wallenlind lyckades med det på Orust norr om Göteborg. Vägen dit gick över eget sågverk, containerfynd och envist arbete.

För Malin och Magnus är huset en del av en livsfilosofi. Grunden är att boendet ska vara miljöanpassat, men viktigare ändå är att få kontroll över sitt eget liv. Att ta sig ur ekorrhjulet och skapa mer tid för barnen.
– Vi har vänner som köpt villor för 3-4 miljoner kronor. För att klara räntor och amorteringar måste båda arbeta heltid, säger Malin.

Byggde med lera och halm

Deras tomt var en skog och en av de första investeringarna blev därför ett sågverk, ett eldrivet Logosol M7. Ekobyggande förknippas idag med halm och lera. Det var också metoden paret valde, men inte bara av miljöskäl.
– Det är en mycket bra metod för självbyggare, relativt enkel att lära sig och förlåtande mot misstag, förklarar Magnus.
Stommen i huset är grova trästolpar. I princip byggs dubbla lager med reglar och mellan dem staplas hårdpressade halmbalar. Halmen täcks med en blandning av lera, sand, sågspån och kogödsel. Det sistnämnda hade både Magnus och Malin svårt med och försökte först utan gödsel.
– Vi insåg snabbt att kodyngan är nödvändig. Bruket håller ihop bättre och blir smidigare att arbeta med, säger Magnus.
När huset nu är klart, finns inte ett spår kvar av gödsellukten. På utsidan täcks leran av en träpanel, som skyddar mot vinden. Insidan ser ut att vara vitkalkad, men det är limfärg.

Första vintern blev ett kraftprov

Hela bygget tog två år och den första vintern som familjen bodde i huset blev den kallaste i mannaminne. Det visade sig att huset klarade påfrestningen utmärkt. De tjocka halmväggarna är högvärdig isolering och normalt räcker det med värmen som människor, elektriska apparater och solfångare alstrar, för att hålla huset varmt.
Hjärtat i värmesystemet är en ackumulatortank som laddas av solpanelerna. Under sommarhalvåret räcker det för att värma både vatten och hus. På vintern stödeldar man i en vedspis, kopplad till tanken.
– När det var under 20 grader kallt räckte det med ett par butikskassar med ved om dagen, berättar Malin.

Låga driftkostnader

Driftskostnaderna är extremt låga. Vatten och avlopp hanteras av en gemensam reningsanläggning. Förbrukningen av el ligger på cirka 3 000 kilowatt om året. Och själva bygget blev rekordbilligt. När Magnus senast räknade ihop kvittona, blev slutsumman kring 380 000 kronor. För 105 kvadratmeter boendeyta, plus biytor och en snickarverkstad.
– Banken trodde inte på projektet. Istället fick vi använda oss av alternativ finansiering, genom att spara och låna i JAK, berättar Magnus.
Det mesta av byggmaterial och installationer är återvunnet eller egenproducerat, köpt begagnat, containerfynd och så vidare. Resultatet är ett personligt hem, så långt från en standardiserad bostadslåda man kan komma.
Målet är att Magnus och Malin båda ska arbeta halvtid. Just nu jobbar Magnus 80 procent som psykolog och Malin studerar. Tack vare låga kostnader går budgeten ihop ändå.

halmhus_2 halmhus_1