Härnösands vackra domkyrka får nytt koppartak och då behövs även många takstommar bytas. Hantverksfi rman BEKAB använder Logosols kedjesågverk för att såga till specifi ka dimensioner.

Domkyrkan i Härnösand stod färdig 1846 och har renoverats ett antal gånger genom åren och från det 46 meter höga tornet har man en fantastisk utsikt över staden. Under våren 2022 påbörjades ett omfattande renoveringsarbete och Nysågat träff ade Johan Josefsson från BEKAB i Timrå som arbetar med att restaurera Kyrktornet.

”Tornen består av 12 ben i olika utformningar. Restaureringen innebär att vi gör förbättringar och ger möjligheten att bevara kyrkan i dess ursprungliga skick. Vi tar det i etapper och börjar med tornet och tillhörande flyglar och tak. Efter det kommer ”långhuset” där det finns ytterligare ett torn”, berättar Johan.

BEVARING AV KULTURARV

”Tornen är hårt utsatta för väder och vind och förr eller senare måste de renoveras. Kravspecifi kationerna är idag mer omfattande. När vi restaurerar idag, används bättre material, exempelvis ska det vara kärnfura som är ett tåligt material mot fukt och andra angrepp. Vi har modernare teknik och gör bättre infästningar. I Domkyrkan har vi sett röta orsakade av mindre hål och möjligen har det varit lite för tätt med vattensamling som följd”, berättar Johan.

KEDJESÅGVERK PÅ PLATS

”Att vi kan använda Logosols kedjesågverk i vårt dagliga arbete underlättar enormt mycket. Normalt har vi den uppställd på fi rman i Timrå, säger Johan, men nu valde vi att bygga ett väderskydd och ställa upp sågen på plats”.
”Vi kommer att behöva den under en längre tid eftersom arbetet beräknas vara klart hösten 2023. Med sågverket på byggarbetsplatsen kan vi såga till de virkesdimensioner vi behöver direkt på plats och det gör att vi inte måste vänta på långa virkesleveranser. Vi får ett fl öde i hela processen. Logosols kedjesågverk ger oss möjlighet att producera snabbt och hållbart”, avslutar Johan.

Mats Granbäck hyvlar det nya trätaket innan kopparen läggs på.

Mats Granbäck hyvlar det nya trätaket innan kopparen läggs på.

Första tornet är renoverat, nu dags för de andra två.

Första tornet är renoverat, nu dags för de andra två.

Jörgen Finnäs och Johan Aronsson sågar ut nya balkar i kärnfura utanför kyrkan.
Jörgen Finnäs och Johan Aronsson sågar ut nya balkar i kärnfura utanför kyrkan.
Gammal och ny timmerbalk
En mer än hundra år gammal bit balk som märkts av dåtidens snickare. Biten ersätts nu av en komponent av kärnfura som kommer att hålla i många hundra år.
F2 kedjesågverk
Logosol F2 är ett portabelt sågverk som med lätthet sågar riktigt stora stockar. Samtidigt har den så låg vikt att du kan lyfta och flytta sågverket för hand. Sågverket är otroligt smidigt och roligt att använda. Även om du aldrig sågat förut kommer du snabbt igång och producerar plank och brädor redan första dagen. Du sågar varje snitt med imponerande precision tack vare den unika självlåsande höjdinställningen.
Läs mer här >>