Många blir säkert inspirerade av att bygga ett ler-och halmhus, efter att ha läst artikeln från Orust. Men hur svårt är det och hur fungerar byggmetoden?
Nysågat frågade en expert på byggmetoden, arkitekt Conny Jerer vid Bohusläns ByggnadsCultur i Hamburgersund. Han var lärare på en kurs där Malin Wallenlind och Magnus Hjorh var elever.

– Metoden är enkel och kräver få maskiner men många glada händer. Alla kan vara delaktiga i bygget, inte minst barnen, säger han och beskriver tekniken som ett demokratiskt och jämlikt byggande.

Bygget börjar med fackverkskonstruktion av trästolpar, som håller uppe taket. Stolparna är av grövre dimensioner, lämpliga att själv tillverka med en Solosåg. Väggkonstruktionen kläs sedan med en s.k. utfackningsvägg av staplade halmbalar, vilka sammanfogas med dymlingar och förband. Balarna putsas ut- och invändigt med lerputs, som kan målas. Huset på Orust fick dessutom en ytterpanel av trä.
Det finns många recept på lerputs, beroende på om lerjorden är fet eller mager. Ren lera består i huvudsak av extremt finkornig aluminiumsilikatoxid. Partikelstorleken är bara 0,002 mm, vilket gör leran klistrig och till ett bra byggmaterial. Olika föroreningar ger leran dess färg, t ex skapar järnhaltigt vatten en gul- eller rödaktig ton.

Lerjorden blandas med sand och vatten, ungefär som vanligt putsbruk. Den läggs på i tre lager. Olika tillsatser används i de olika lagren, till exempel gödsel och fibrer. Alla lerputsare har sina egna recept.

– Ur brandskyddssynpunkt är det viktigt att täcka all halm mycket noga. En noggrant putsad halmvägg har mycket bra motståndskraft mot brand, säger Conny Jerer.
Halmväggen isolerar bra, U-värdet brukar ligga mellan 0,17 och 0,20, lika bra eller bättre än en välisolerad regelvägg. Halm har dessutom 35 gånger bättre värmelagringsförmåga än mineralull och buffrar fukt som få andra material. Byggfysikaliskt är det få konstruktioner som kan matcha en ler- och halmvägg.
– Förutom att byggkostnaden kan hållas nere vid självbyggeri och billiga material är det den mest ekologiska byggmetoden som används idag, summerar Conny Jerer.
Vi kan också tipsa om att Internet är fyllt av information om ler- och halmhus.