Sommaren 2016 fälldes den jättelika Coloradogranen som stod utanför herrgårdsbyggnaden på Årås kvarn. Nysågat har tidigare berättat om hur föreningen lånade utrustning från Logosol för att kunna såga upp stockarna till plank, men hur gick det sen?

Coloradogranen på Årås stod för nära herrgårdsbyggnaden och hade tidigare blåst sönder i toppen. Trädet togs ned, men hur skulle man kunna såga upp jättestockarna till plank? Lösningen blev Big Mill Storstockssågverk som lånades ut till bygdegårdsföreningen.
– Utrustningen från Logosol var precis vad vi behövde. Utan den hade vi inte kunnat sönderdela stocken. Det var enda alternativet, säger Sven-Olov Larsson från bygdegårdsföreningen.
Coloradogranen hade 107 årsringar, var 43 meter hög och som mest en och en halv meter i diameter. Under sommaren 2016 sågades de jättelika stockarna upp till 2,5 meter långa skivor avsedda för bord.
– Varje bräda tog drygt 20 minuter att såga och vi fick fylla i bränsle i farten, minns Sven-Olov Larsson. Idag finns flera rustika bord uppställda en trappa upp i det blivande gästgiveriet. Andra skivor har sålts till intresserade.
– Det var roligt att vi kunde såga upp granen. Annars hade den bara blivit flis. På det här sättet lever den vidare och får nya funktioner att fylla, säger Sven-Olov.
Kvar på platsen finns en imponerade stubbe som pryds av en skulptur. Konstverket har skapats från en av Coloradogranens toppstockar och konstnären heter Asgeir Asgeirsson. Skulpturen föreställer Beate von Yxkull, en historisk person med koppling Årås. Efter sin makes död 1657 övertog hon ansvaret för godset. Nu står hon på stubben efter den stora granen och blickar ut över dagens Årås som växer och utvecklas med sin bygdegårdsförening.
Föreningen bildades år 1983 i samband med köpet av kvarnbyggnaden. Med ideella krafter renoverades huset till bygdegård med konferenslokaler. I nästa steg startades ett vandrarhem i de gamla arbetarbostäderna. Kommande projekt är en restaurering av herrgården. Läs mer på deras hemsida www.araskvarn.se

Big Mill Storstockverk
Övergrova stockar sågas lättast upp där de ligger. Logosol Big Mill är en komplett utrustning som ger dig unika möjligheter att ta hand om värdefulla jättestockar. Såga breda, okantade skivor av olika fina träslag. Systemet med dubbla sågbalkar stabiliserar och ger högsta precision.
Läs mer här >>