Att såga upp en jättestock till skivor och block är en stor utmaning. Logosol presenterar ett helt nytt sågsystem som med lätthet klarar de riktigt stora stockarna.

– Vi har utvecklat marknadens bästa system för kedjesågning av jättestockar. Med nya Big Mill sågar du bekvämt och säkert, på plats där stocken ligger, säger Bengt-Olov Byström, Logosol.

Riktigt stora träd kan man träffa på både ute i skogen och i äldre parker och trädgårdar. Men när träden tas ned saknas ofta rätt verktyg och värdefulla plankor går förlorade.

– Traditionella skogsmaskiner kan inte hantera övergrovt och att transportera stocken till ett bandsågverk som kan hantera jättestockar blir både besvärligt och kostsamt. Detta leder till att övergrovt många gånger blir kvarlämnat i skogen eller i bästa fall sågas upp till ved, berättar Bengt- Olov Byström.

SÄKER SÅGNING MED RIKTIGA MÅTT

Logosol har stor erfarenhet av att ge råd och hitta rätt utrustning för stora sågprojekt. En övergrov stock sågas lättast upp på plats och kedjesågning med sågrigg är i de allra flesta fall det enda alternativet. Idag finns det många exempel på lösningar där både fabriksgjorda och hemmagjorda sågjiggar används för att såga upp stora stockar.

– Gemensamt för de flesta är dålig ergonomi och svårighet att få precision. Vi har lagt ned mycket jobb för att sågningen ska bli bekväm, säker och effektiv, med riktiga mått. Särskilt vid första snittet där stocken är rund, ser man många lösningar som är mer eller mindre bra. Här erbjuder Logosol en elegant lösning där sågaren får ett perfekt första skär utan att riskera att såga i metall eller skruvar, säger Bengt-Olov Byström.

ENKEL INSTÄLLNING AV SÅGSNITTET

Nya Big Mill levereras i det närmaste färdigmonterad. Sågverket klarar upp till 2,7 meter långa stockar med 135 cm i diameter. För ännu större stockar kan utrustningen enkelt förlängas och kompletteras med specialsvärd för ännu bredare snitt. Systemet har flera fördelar som underlättar arbetet. Efter lite träning behöver du bara ett par minuter för att ställa om inför nästa sågsnitt. Dubbla sågbalkar stabiliserar och ger högsta precision. Bekväm arbetsställning och frammatning med vev ger ett jämnt tryck och ett riktigt bra sågresultat.

Dessutom ingår pumpstyrd kedjesmörjning och vattenkylning i svärdstoppen, en standard som Logosol är ensamma om på marknaden. Smörjning minskar slitage på svärden och olja i svärdsspåret innebär mindre effektförluster på grund av friktion. Vattenkylning gör att kedjan håller skärpan längre. Färre avbrott

för kedjeslipning ger mer tid över till sågning. – Med den här utrustningen får du tillgång till en unik råvara. Genom att producera breda, unika träskivor av olika fina träslag kan du erbjuda fina slutprodukter som värderas högt av kunderna, säger Bengt-Olov Byström.

Big Mill Storstockverk
Övergrova stockar sågas lättast upp där de ligger. Logosol Big Mill är en komplett utrustning som ger dig unika möjligheter att ta hand om värdefulla jättestockar. Såga breda, okantade skivor av olika fina träslag. Systemet med dubbla sågbalkar stabiliserar och ger högsta precision.
Läs mer här >>