Ulf Genitz i Vara avvecklade kossorna och satsade på träförädling. Med virke från egen skog som behandlats med egenproducerad linolja har han bland annat byggt ett stall med boxar för uthyrning.

En av 18 nybyggda boxar i stallet. Virket är från egen skog och har behandlats med egenproducerad linolja.

En av 18 nybyggda boxar i stallet. Virket är från egen skog och har behandlats med egenproducerad linolja.

Vara satsar på att bli norra Europas centrum för hästar. Ulf hade en tom ladugård såg stora möjligheter med att bygga om lokalen till stall. Stallet är i det närmaste klart, med 18 boxar för uthyrning. Allt virke till projektet kommer från egen skog.

Stallet betalade investeringen

– Bara stallet har betalat hela investeringen i sågverk och hyvel, säger Ulf när han visar runt.
Med 13 hektar skog såg han möjligheten att sänka kostnaderna med eget sågverk och hyvel. Ett Logosol Norwood LM40 bandsågverk och Logosols fyrkutterhyvel PH260 införskaffades och blev snabbt en viktig del av gårdens utveckling.

Egenproducerad linolja

stall_hastar_202Inte bara virket till stallet är egenproducerat. Impregneringen är också av egen tillverkning. För några år sedan odlades lin på gården och det fanns kvar egenproducerad linolja. Allt trä till stallet har badats i linolja. Utöver att virket blev mer beständigt, fick det en vacker gulbrun kulör.