När Lotta Boholm Wall drar igång sin Husqvarna växer det fram de mest fantastiska former ur en helt vanlig stock. Slutresultatet kan bli allt från en skulptur av Thutanchamon till en smyckad totempåle.

Inspirationen att arbeta med trä har hon fått från morfars snickeriverkstad. Intresset för hantverk och andra kulturer formades under resor till bland annat USA och Canada.

– Jag gjorde min första totempåle som födelsegåva till vår äldsta dotter, berättar Lotta Boholm Wall som idag driver eget företag som träbildhuggare.

Förutom totempålar skapar hon möbler, skyltar, skulpturer och reliefer.

– Förarbetet görs ofta med motorsåg, för detaljer använder jag bildhuggarjärn. På senare år har jag även börjat göra rena motorsågsskulpturer, berättar Lotta.

Flera av hennes motorsågsskulpturer och skyltar kan ses på Rolf Lidberg-muséet i Järkvissle.

Se fler inspirerade bilder på webbplatsen: www.boholmwall.se