Logosol presenterar ett innovativt tillägg till fyrkutterhyvel PH360.
Det är en femte kutter med multifunktion.
– Med femte kuttern kan hyveln i ett moment producera komplexa ämnen för t ex fönstertillverkning, säger Logosols produktchef Mattias Byström.

logosol_ph365_5041 (1)Logosol PH360 har funnits på marknaden i ett par år. Det är en stabil maskin med stor kapacitet.
– Det är en väldigt mångsidig maskin och jag har inte hittat något motsvarande på marknaden, säger Thomas Nylander som driver ett mindre byggföretag i Matfors, inriktat på renovering av äldre fastigheter och byggnadsminnen.
– Vi använder hyveln för att tillverka reservdelar till hus. Det är allt från klena lister till grova balkar.
Thomas utför även uppdrag som stora hyvlerier inte klarat av. Ett exempel är så kallade tätningslister för dammluckor. Det är tio meter långa balkar av ek i dimensionen 150×250 mm som hyvlades i två moment.

Snabbare än alternativen

PH360 klarar fyrsidig hyvling upp till 360 x 130 mm och vid tvåsidig hyvling hela 410 mm. Den är byggd som en industrihyvel med fast maskinbord av gjutjärn för att kunna integreras i en produktionslinje. Det är kort och gott en proffsmaskin med möjlighet att hyvla både klent och grovt.
En viktig fördel är snabb omställning mellan olika profiler och dimensioner. På kortare tid än vad det tar att posta om en stor industrihyvel är hela jobbet gjort med en PH360.
När PH360 lanserades fanns en extra strömbrytare på manöverpanelen. Lite kryptisk förklarades den med framtida funktioner, men används av många för att styra spånfläkten. Den framtida funktionen var en femte kutter som nu presenteras.
En femte kutter kan ha olika funktioner och behoven skiftar mellan kunderna. Därför har Logosol valt en unik variant som löser alla behov och lite till. Kuttern är en separat enhet som dockas till hyvelmaskinen och kopplas ihop elektriskt för att synkronisera matningen. Kuttern styrs från hyvelns manöverpanel.

Unik femte kutter

Själva kutterenheten är utvecklad från Logosols vertikalfräs MF30. Den skiljer sig från allt annat på marknaden genom att motorenheten kan svängas 270 grader. Därmed kan arbetsstycket bearbetas underifrån, från sidan eller uppifrån.
Bearbetningen sker med en konventionell kutter med hyvelstål eller med höghastighetsspindel och pinnfräs. Det ger ett stort urval av verktyg och möjligheter till många sorters bearbetning.
– Med den femte kuttern kan PH360 tillverka komplicerade produkter i ett moment, säger Mattias Byström och ger ämnen till fönster som exempel.
Tiden är en nyckelfråga för all industriell verksamhet. Inom träindustrin har fokus hamnat på matningshastigheten. Men tidsstudier visar att det är en faktor som bara är av intresse för riktigt storskalig verksamhet med långa serier av enstaka produkter. Hög matningshastighet leder till komplicerade maskiner, som tar tid att posta om, och betydande investeringar i bansystem och annan kringutrustning.

Skapar konkurrenskraft

I småskalig verksamhet med korta serier är det andra faktorer än matningshastigheten som styr effektiviteten. Här gäller det att korta tiden för postning, minska hanteringen av virket och se till att produkten blir färdig i ett moment.
– Logosol PH360 med femte kutter sparar tid och skapar konkurrenskraft till en avsevärt lägre kostnad än en traditionell industrihyvel med kringutrustning, konstaterar Mattias Byström.
Alla Logosol PH360 är förberedda för den femte kuttern. Den kräver ingen ombyggnad utan den extra kuttern finns i en separat enhet som dockas till hyvelmaskinen.