Med en hyvelmaskin från Logosol har du möjlighet att återskapa originallister när du renoverar ett äldre hus. Genom åren har vi återskapat oräkneliga lister och paneler på uppdrag av våra hyvelkunder. De  esta beställare har en fyrkutterhyvel och vill återskapa en gammal träpro l för egen renovering eller på uppdrag från en kund.

Tjänsten att beställa special har funnits ända sedan Logosol började sälja fyrkutterhyveln PH260 i början av 90-talet.
– Ett av de första specialstålen vi gjorde nns faktiskt kvar än idag som ett standardstål. Vi tog fram ett specialstål till ett företag nere i Hälsingland som tillverkade badtunnor. De hade ju handhyvlat tidigare och blev helt saliga, berättar Richard Nobel, säljare på Logosol.

Korta serier med unika mönster

Ett av de lönsammaste projekten för ett mindre hyvleri är uppdrag som innebär större renoveringar av äldre byggnader som ska återställas till ursprungligt skick. Det handlar ofta om små serier med unika mönster.
– En kund skulle hyvla 8 meter och det är nog den kortaste serie vi hört talas om. Beställaren var ett museum som blev mycket nöjda med resultatet, berättar Richard Nobel.
Mest specialbeställningar brukar det bli på hösten, från augusti fram till oktober.

Högsäsong för hyvling

– Det sitter ihop med hyvelsäsongen. Den här veckan har jag fått in sex beställningar från kunder som vill ha olika specialstål. Ingen beställning är omöjlig, men ibland behöver vi föreslå förändringar för att klara av måtten, säger Richard Nobel.

Fakta – Specialbeställning

Det är enkelt att beställa specialstål! Ladda ned beställningssedeln (Klicka här) Gör en egen skiss eller ritning med tydliga mått. Skicka gärna med en mindre provbit på träpro len som du vill återskapa. I nästa steg ritar vi upp pro len i ett cad-program som sedan överförs till maskinen som tillverkar stålen. Kontakta oss gärna så hjälper vi dig med din beställning.