– Det här är mycket bättre än att sitta hemma vid datorn. Det säger Tommy Holst, en av sex tidigare arbetslösa ungdomar i Gislaved som fått jobb i skogen, tack vare kommunens satsning på naturvård.

Här är killarna som hellre jobbar i skogen än sitter hemma vid datorn. Fr v Joakim Viktorsson, Robert Jönsson, Tommy Holst, Robin Hermansson och Johan Aho. De tjärade plankorna används som spångar och är sågade av ungdomarna själva.

Här är killarna som hellre jobbar i skogen än sitter hemma vid datorn. Fr v Joakim Viktorsson, Robert Jönsson, Tommy Holst, Robin Hermansson och Johan Aho. De tjärade plankorna används som spångar och är sågade av ungdomarna själva.

Ett stort antal kommuner har ett eller flera sågverk från Logosol. De flesta används inom offentligt skyddat arbete, OSA, i projekt riktade till i huvudsak äldre som av olika skäl hamnat utanför arbetsmarknaden. Ulf Andersson, stadsträdgårdsmästare i Gislaved, tyckte att man även borde skapa jobb för ungdomar som ännu inte kommit ut på arbetsmarknaden.
– Arbetslösheten är hög bland ungdomar och det finns jobb som behöver göras i skogen, förklarar han.

Utbildning i motorsåg

Stadsträdgårdsmästaren började med att skissa på ett sex månader långt projekt, under namnet ”Rekreationsskog”.
Politikerna gjorde tummen upp. I våras började sex unga killar arbeta i projektet. Första steget var utbildning i motorsåg och röjsåg. Därefter var det dags att använda kunskaperna i skogsområdet Rödjan vid Nissans strand nära centralorten.

Ta fram gamla stigar

Ungdomarna i Gislaved tillverkar själv sitt byggmaterial med sågverket Big Mill Basic.

Ungdomarna i Gislaved tillverkar själv sitt byggmaterial med sågverket Big Mill Basic.

Första åtgärden var att rensa upp i skogen och ta fram gamla stigar. Det gav på samma gång intäkter genom försäljning av biobränsle och massaved. Dessutom fanns här råmaterial för att rillverka bänkar, en brygga som rastplasts efter en nyanlagd kanotled i Nissan, vägvisningsskyltar, spångar och mycket annat. För ändamålet inköptes ett sågverk, Big Mill Basic, och en Log Wizard fräsutrustning för motorsåg.
– En liten investering som gör stor nytta, konstaterar Ulf Andersson.

big_mill_skapar_jobb_475

Timberjig minisågverk
Logosol Timberjig förvandlar din motorsåg till ett ultraportabelt minisågverk. Utrustningen är lätt att bära med sig och enkel att använda. Stabila balkhållare och sågmått i exakta steg underlättar arbetet och ger ditt virke rätt dimensioner. Du får bra resultat direkt med imponerande precision.
Läs mer här >>