I snart 25 år har KJ Skog och Trädgård varit återförsäljare för Logosols produkter i Östersund. Företagets nestor Kjell Jonsson uppskattar antalet sålda sågverk och hyvlar till ”flera hundra”. Återkommande demodagar och visningar ger resultat, konstaterar han.

Väggarna i fikarummet hos KJ Skog och Trädgård är fyllda med bilder som redovisar företagets historia. Det är samtidigt en historia om Sverige och om landsbygdens utveckling. Det var 1903 som skräddaren Johan Persson kom vandrande till den bördiga marken på sydsidan av Storsjön. En bit utanför den växande staden Östersund köpte han en gård där han slog sig ner.

 

EN TID AV TILLVÄXT

Det var en tid av utveckling och tillväxt. Staden hade på kort tid utvecklats till Jämtlands handelscentrum och hade bara några år tidigare spåtts bli huvudstad i det gemensamma konungariket Sverige-Norge.

I gården på sluttningen ner mot Storsjön bildade skräddaren familj. Två kor, lite höns och några kalvar bidrog till försörjningen. Det gick honom väl i händerna, trots den olycka han som ung hade råkat ut för och som livet igenom tvingade honom att använda kryckor.

Några år senare, 1929, kom den unga smeden Olof Jonsson från Offerdal till Östersund. Han blev förtjust i skräddarens dotter, de gifte sig och en smedja byggdes på gården i Ope. Överallt i den växande staden och på landsbygden runtomkring växte nya hus upp. Skogsindustrin gick på högvarv och inom lantbruket innebar moderna metoder en kraftigt ökad produktivitet.

I Olof Jonssons smedja tillverkades idel nya verktyg och smidesdetaljer. 1959 började sonen Kjell Jonsson arbeta i familjens företag för att några år senare ta över verksamheten.

– En jordbruksreform under 1960-talet, då mindre gårdar slogs ihop till större enheter för att minska utflyttningen från landsbygden, innebar att det överallt i Norrland sattes upp nya ladugårdar, berättar Kjell Jonsson.

Det gick bra för företaget med sina drygt 80 anställda. Suget efter smidesprodukter var stort. Man började sälja traktorer, ökade verksamheten ytterligare genom förvärv och flyttade till större lokaler. Under tio år var man landets största återförsäljare av Valmets traktorer. Men när antalet byggprojekt minskade måste kostymen anpassas efter de nya tiderna. Kjell Jonsson sålde företaget till ett lokalt investmentbolag.

VIKTIG SAMARBETSPARTNER

– Jag skalade ner och flyttade hem till gården igen, berättar Kjell Jonsson. Med mig tog jag en del av våra agenturer för skog och trädgård. Det som nu blev KJ Skog & Trädgård var till en början ett renodlat enmansföretag, men har numera fem anställda och ägs av sonen Christer Jonsson och barnbarnet Anders Wallin. Själv har Kjell Jonsson med ålderns rätt dragit sig tillbaka, men är fortfarande allt som oftast synlig i butik och verkstad. En viktig samarbetspartner har ända sedan tidigt 90-tal varit Logosol i Härnösand.

– Vi insåg snabbt att de hade tagit fram en produkt med potential och har varit med på hela resan, konstaterar Kjell. Genom åren har vi sålt flera hundra sågverk till skogsägare och jordbrukare i hela mellannorrland.

Idag är KJ Skog & Trädgård i Östersund den enda återförsäljaren av Logosols produkter i Sverige. All annan försäljning i Sverige går genom Logosols kontor i Härnösand.

STABIL KUNDBAS

Kjell konstaterar att samarbetet har varit viktigt för företaget och att det alltid fungerat smidigt. En snabb eftermarknad och effektiv hantering av eventuella reklamationer har bidragit till att bygga upp en stabil kundbas i Jämtland.

– Vi har dessutom alltid haft både bandsåg och solosåg uppsatt i anslutning till butiken, berättar Kjell Jonsson. Kunden vill känna på maskinen och se hur det fungerar innan det blir affär.