Lufttorkning fungerar bra om du ska använda virket för att bygga hus. Men du kan inte lita på vårvindarna för att torka ned till möbeltorrt.
– Det är biologin som gör att möbelvirke måste torkas på konstgjord väg , säger Svante Larsson som tillsammans med Leif Mattsson står bakom Sauno-torken.

Svante är en av ägarna i företaget Plano System, där Leif är anställd. Han har ett förflutet som gymnasielärare i kemi och biologi. När Leif visade honom den nykonstruerade Sauno-torken, granskade han den utifrån sina kunskaper om biologi och träförädling.

Lever bara på ytan

torka_virke_202– Principen är långtifrån ny och användes av möbelsnickare redan på 1800-talet. konstaterar Leif.
Skillnaden är att vetenskapen idag kan förklara hur processen fungerar och varför resultatet blir så mycket bättre.
– Svaret ligger i trädets fysiologi, säger Svante.
Träd lever bara på ytan, mellan barken och några millimeter in i träden. Resten är död ved med en automatisk funktion som skickar upp vatten till kronan och stänger in det i cellerna (kärl och trakeider) vid torka. Mekanismen fortsätter att fungera även när trädet är avverkat och uppsågat.
– En kubikmeter rått nysågat virke kan innehålla 250 liter vatten, säger Svante.
Lufttorkning klarar inte av att avlägsna allt detta vatten. Den döda veden reagerar precis som vid extrem torka och stänger inne vattnet. Det spelar ingen roll om man sågar upp det i tunna skivor.

Öppnar porerna

virke_torkning_saunoLösningen är att förändra cellerna så att de inte kan stänga in vattnet. Därför börjar processen enligt Sauno-metoden med att vatten och värme tillförs. Den vattenånga som bildas öppnar då permanent cellens s.k. ringporer. Därefter börjar själva torkningen under låg värme och eftersom porerna är öppna, går det mycket snabbare och med bättre resultat än vid lufttorkning.
– Torktiden räknas i samma antal veckor som det tar år vid lufttorkning i uppvärmda lokaler. Att torka fura ned till möbeltorrt 7-9 procent går på 3-4 veckor. Det skulle krävas 3-4 år för att komma ned till samma fuktkvot med lufttorkning, säger Leif.
Genom att porerna är öppna under torkningen, uppstår mindre spänningar, vilket leder till färre sprickor. Ofta blir det inte ens ändsprickor i en Sauno-tork.

Virkestorkning
För finsnickerier behövs torrt virke. Lister, möbler, golv eller fönster är exempel på när det är särskilt viktigt med torrheten. Helst ska det vara ner runt, eller till och med under, 10% och utan sprickbildning. Det kan vara svårt att åstadkomma med traditionell lufttorkning. Med en egen torkkammare får du perfekt torkat, värdefullt snickerivirke på några veckor.
Läs mer här >>