Att utveckla effektiva och smarta produktionslösningar är drivkraften i Tommy Nordins lilla snickerifabrik. Den senaste uppfinningen är en unik paketeringsmaskin som används för att paketera företagets nyaste produkt: breda golvtiljor.

Breda golvtiljor är den senaste produkten från Tommy Nordin.

Breda golvtiljor är den senaste produkten från Tommy Nordin.

Tommy Nordin har konstruerat industriella produktionslinjer och varit ägare till ett träföretag med 22 anställda. Idag driver han eget snickeri i hjärtat av Höga Kusten. Den senaste produkten är breda golvtiljor från 22 till 42 millimeter. Det är lamellgolv i tre skikt som limmas ihop. Not och spont tillverkas i en specialhyvel som Tommy själv har byggt med komponenter från en Logosolhyvel.

Unik paketeringsmaskin

För att paketera tiljorna har han byggt en annan maskin, som torde vara intressant för andra som hyvlar för avsalu.
– Inplastningsmaskiner brukar kosta flera hundra tusen kronor. Jag behöver inte så hög kapacitet utan byggde en maskin för en bråkdel av kostnaden, säger Tommy.
Maskinen påminner om en magnetröntgenkamera och en demonstration visar att den fungerar utan problem.
I sitt nuvarande och tidigare arbete har Tommy konstaterat att hastigheten på en enskild maskin sällan har något samband med hur effektiv produktionen är. Viktigast är hur man organiserar arbetet. Om operatören kan göra något annat när maskinen jobbar, så kan den totala tidsåtgången tvärtom bli lägre.
Ett exempel är fyrkutterhyveln PH260. Den behöver inte gå snabbare än att en man hinner stoppa in virke och ta hand om det som kommer ut på andra sidan. Högre matningshastighet kräver två personer för att klara av jobbet eller automatisering före och efter hyveln.