Träden som Dagmar fällde måste ut ur skogen i sommar, annars hotar böter.
Men hur fraktar man enstaka träd över stock och sten på ett enkelt sätt?
Logosol har lösningen, en smart lunnarvagn för fyrhjulingar.

Stefan Lönnman (t v) konstruerade lunnarvagnen som han själv behövde. Nu lanseras den av Logosol, här representerat av Bengt-Olov Byström och Mattias Byström.

Stefan Lönnman (t v) konstruerade lunnarvagnen som han själv behövde. Nu lanseras den av Logosol, här representerat av Bengt-Olov Byström och Mattias Byström.

Lunnarvagnen heter Clivus och är konstruerad av Stefan Lönnman, med hjälp av Erik Bergqvist.

– Jag behövde en lunnarvagn, men tyckte att vagnarna på marknaden var för krångliga. Lösningen med vajerspel är ett onödigt arbetsmoment, säger Stefan.
Han konstruerade vagnen som han själv ville ha efter fyrhjulingen. Den överträffade förväntningarna. Det ledde vidare till det egna företaget Clivus Lunning. 80 vagnar tillverkades.

– Intresset är mycket större än vad jag vågade hoppas på. Efter julstor­ men såldes de sista tillverkade exemplaren, berättar Stefan.

Logosol tar över

Utveckling och tillverkning har skett på fritiden. Med så stort intresse måste Stefan välja mellan att satsa fullt på företaget eller behålla sin anställ­ning. Han valde det senare och kontaktade Logosol.

– Min drivkraft är att lösa tekniska problem, inte att tillverka och sälja, förklarar han.
På Logosol konstaterades att lunnarvagnen är en väl genomtänkt och färdig produkt, som fyller ett stort behov efter vinter­ stormen. Ett avtal träffades med innebörden att Logosol förvärvat alla rättigheter och tar över både tillverkning och försäljning.
– Den ska troligen döpas till Logosol Clivus, säger produktchefen Mattias Byström.
 Clivus är latin och betyder lutning. Det är förklaringen till den geniala funktionen som gör att man slipper lyfta stockarna. Om man kör fast går det även att backa och välja nytt spår utan att koppla loss lasten.

Så fungerar den

clivus_logosol_fyrhjuling_0Lyftanordningen är en lutande balk. Inuti den löper en krok. Vagnen backas över stocken och en kedja slås runt den. Kedjan hakas fast i kroken utan att stocken behöver lyftas. När fyrhjulingen körs framåt, gör lutningen att den främre delen av stocken automatiskt lyfts upp från marken.

Hur stora och tunga stockar kan man dra? Svaret är så mycket som fyrhjulingen orkar dra. Vagnen med lyftanordningen är rejält byggt och klarar grova och tunga träd. Eller flera träd om maskinen har kraft nog.
Vagnen kan redan nu beställas från Logosol och med tanke på det stora intresset kan det vara klokt att beställa snabbt.