– Saker behöver inte hålla för evigt. Död och återfödelse är en naturlig utveckling och jag tror att vi måste försöka komma tillbaka till det sättet att tänka på. Säger Graham Andrew, grundare av Ravenwood i Västberga, Stockholm.

Grahams Andrews passion är natur, träförädling och konst. I sitt företag har han lyckats kombinera de tre till en spännande nisch. Efter uppväxten och en konstutbildning i London flyttade Graham till Stockholm och arbetade i arboristbranschen i 15 år. 2018 startade han Ravenwood, som är ett dotterbolag till Jackson Trädvård, det största arboristföretaget i norden med ca 60 anställda.

PASSIONERAT ARBETE
– Jag hoppar ur sängen klockan 5 och går gladeligen till jobbet. I slutet av dagen måste jag tvinga mig själv att gå hem. Att dagligen få jobba med den kreativa processen och samtidigt göra nytta för naturen är fantastiskt säger Graham. Ravenwoods uppdrag kommer för det mesta från kommuner. Det blir allt från picknickbord och grillplatser till träskulpturer och lekplatser. Vissa uppdrag kommer från privatkunder och gäller då mestadels bord och möbler.
– Alla våra projekt är inriktade på att gynna naturen. När vi har fällt ett träd försöker vi lämna så mycket dödved vi kan på plats, eftersom det är vad naturen behöver. Vi gör till exempel en skulptur av ett dött träd och låter på så sätt det döda trädet få vara kvar i skogen istället för att kastas på tippen. Vi bygger mulmholkar så att insekter och fungus kan ha någonstans att leva. Ibland gör vi även hål för fåglar och fladdermöss. Spillningen från fladdermöss innehåller höga värden av kväve, fosfor och kalium och fungerar därför som ett gödsel.
Graham har använt Logosols Bandsågverk B1001 för sina projekt. Han har monterat den i en fraktcontainer för att hålla den säker när den står utomhus och för att ha tak över huvudet vid dåligt väder. Men den är även mobil, och om det behöver sågas på plats lyfter Graham upp hela containern på en lastbil och kör den direkt ut till sågplatsen.

NATURKONSERVATION FÖR KLASSRUMMET
– Det nuvarande projektet har varit mycket givande. Det är ett utomhusklassrum där tre närliggande skolor håller lektioner i naturkunskap och naturobservation, säger Graham.
På uppdrag av Upplands-Bro kommun, och i samarbete med en ekolog, har Ravenwood byggt ett utomhusklassrum från det material som blev över från en naturvårdshuggning i området.
– B1001 kommer till stor nytta i våra projekt och vi ser fram emot att ta oss an nya utmaningar framöver, säger Graham.

Mulmholk

En mulmholk är ett ihålligt utrymme som ska efterlikna håligheter i träd och är avsedd att gynna insekter. Här är en ek fylld med sågspån, löv och annat material som hjälper småkryp att trivas bättre i ett område där det är ont om äldre ihåliga träd

Sågverk i container
Ravenwood använder en B1001 för sina projekt och har monterat den i en fraktcontainer för att hålla den säker och för att enkelt kunna flytta den till nya sågplatser.
”Alla våra projekt är inriktade på att gynna naturen”
På uppdrag av Upplands-Bro kommun och i sammarbete med en ekolog har Ravenwood byggt ett utomhusklassrum från det material som blev över från en naturvårdshuggning i området.

FAKTA • OM GUANO

Fladdermusspillning heter guano och är en form av spillning som även havsfåglar och sälar har. Eftersom guano
innehåller höga värden av kväve, fosfor och kalium används det som växtgödsel. Visste du att fladdermusspillningen också används i krut? Guano innehåller nämligen salpeter, som är en viktig krutingrediens.
Ett annat exempel på en mulmholk. – Ibland gör vi även hål för fåglar och fladdermöss.
B1001 Bandsågverk
B1001 är Logosols största bandsågverk. Modellen är svensktillverkad och erbjuder en revolutionerande design. Hela 1001 mm grova stockar kan hanteras på sågverket. Med en unik inställning av såghuvudet sågar du enkelt fram de mått du vill ha på brädan, lika exakt varje gång.
Läs mer här >>