Storbritannien är sedan flera hundra år i huvudsak ett stort kalhygge och den skog som finns har ett oförtjänt dåligt rykte. Istället för att bruka den skog man har, importeras stora mängder från bland annat Sverige.
– Det som saknas i Skottland är kunskap om hur man brukar och förädlar skog, säger Jim Birley.

Men det är bara en del av sanningen. Det bedrivs omfattande nyplantering och här finns en handfull massafabriker, men det handlar i huvudsak om barrskog som planterats för att bli pappersmassa. Avverkning och återplantering av de traditionella lövträslagen, i huvudsak ek och bok, för byggnation och snickeri har bara skett i begränsad omfattning. Men det är alltså Maggie och John Birley på god väg att ändra på.

Den metod som de använder påminner om Skogssällskapets arbete i Sverige för hundra år sedan. Tillsammans med likasinnade har de startat stiftelsen Dynamic Woods, som äger sågverket, och nätverket Association of Scottish Hardwood Sawmillers med ett 30-tal medlemmar, alla småskaliga träförädlare.
– Stiftelsen använder vinsten från sågverket till olika projekt för att främja ett uthålligt skogsbruk i Skottland, säger Maggie.

Vill förändra, inte växa

scottishwood_475Stiftelsen arbetar bland annat med att propagera för den skotska skogen, i synnerhet hos skogsmyndigheten Forest Commission, att arrangera tävlingar i möbelsnickeri med skotsk råvara och att skapa en skoglig utbildning i Skottland. Dessutom har man tagit fram skogscertifieringen Scottish Working Woods. Märkningen garanterar att produkten kommer från ett uthålligt skogsbruk i Skottland. Arbetet börjar så sakta att krönas med framgång. Den skotska skogen har inte längre någon entydig skräpstämpel och konsumenterna blir allt mer positiva, när de ser att förädling av de egna skogarna också skapar nya jobb.
Sågverket Scottish Wood som de en gång startade av en slump har varit ett viktigt verktyg i detta arbete, men det är inget självändamål att det växer.
– I flera år har vi sagt att vi inte ska bli större, men efterfrågan stiger hela tiden och snart har vi inte plats att växa mer, säger Jim.