Potentialholz KLG är ett litet Schweiziskt företag bildat 2018 i Biel, nära Bern. Ägarna Urs Oberbach och Sebastian Heubuch har gjort företaget till sitt signum och företagets filosofi, affärsområde och historia står för hela värdekedjan från trädet i skogen till tillverkning av massiva trämöbler.

”Vi skapar unika träkreationer för utom- och inomhusbruk, all råvara kommer från regionen” säger Sebastian. Vi tar tillvara allt material, inget får gå till spillo. Vi producerar mindre träbyggnader och bygger unika möbler massivt trä, av träresterna som blir kvar skapar vi små fina detaljer och produkter.

Allt började med en helg i Ticino och de upptäckte motorsågens egenskaper. Sebastian och Urs letade information på nätet om hur man enklast fick ut brädor ur stammen efter att ha fällt ett träd. Med en enkel sågjigg kunde de efter ett och ett halvt dygn visa upp 17 storleksanpassade brädor och var överlyckliga. ”Vi blev förvånade och entusiastiska över vilka möjligheter vi nu hade. Att vi med enkla medel kunde såga upp och transportera bort annars svårtillgängligt virke”, minns Urs. Vi kompletterade vår utrustning, först med en Logosol Timberjigg och en kort tid senare med ett Logosol Bandsågverk B1001. Vi hyrde en studio, gick träbearbetningskurser och grundade vårt företag. Vi har stor nytta av kunskapen som träbyggnadsingenjörer i alla arbetsmoment.

STORA MÖJLIGHETER MED EGET SÅGVERK

”Vi vill ta till vara träets potential och använda i stort sett allt”. Det är oerhört tråkigt och slöseri när de vackraste lövträstammarna blir till flismaterial, eller när fruktträd från trädgårdar bara används som ved, tycker båda två. Med vår skogsutrustning hugger vi ner träd, flyttar stammarna och med maskinerna från Logosol kan vi kapa och såga stockar till brädor och balkar, på plats, i skogen eller i våra lokaler.

Produkterna vi tillverkat erbjuder vi till försäljning direkt från vårt lager och i ateljén finns goda möjligheter för vidareförädling av trämaterial. ”Den värdefulla råvaran får inte gå till spillo”, det är vårt motto. Gammalt trä blir till nya brädor och fruktträdet i trädgården kanske blir ett bord i vardagsrummet. Urs och Sebastian arbetar med flera olika träslag till exempel ek, ask, körsbär, lönn, lärk, nöt och äppelträd, robinia eller silvergran. Materialet förädlas till unika träskapelser. ”Vi är universella, kreativa och skapar unika föremål.”

Men öga för detaljer bygger det schweiziska företaget Potentialholz KLG unika<br />
produkter i massivt trä.

Men öga för detaljer bygger det schweiziska företaget Potentialholz KLG unika produkter i massivt trä.

Familjen Bräck använder sin hyvel både vid renoveringar och nybyggnationer på gården i Gnesta.

Trä tas tillvara och blir till brädor och andra snitt; antingen stationärt i företagets lokaler på berget  eller mobilt på beställning.

För att enkelt kunna transportera sågverket köpte Urs och Sebastian en trailer med kran. “Med mobila sågverk kan vi enkelt flytta utrustningen och såga direkt på plats”.

Värdefullt virkt

Värdefullt virke produceras med bandsågen B1001 för vidare bearbetning.

Bitar torkas
Förberedelser är viktigt. Bitar kapas, torkas och lagras för att bli nya brädor, unika produkter och kreationer.
B1001 Bandsågverk
B1001 är Logosols största bandsågverk. Modellen är svensktillverkad och erbjuder en revolutionerande design. Hela 1001 mm grova stockar kan hanteras på sågverket. Med en unik inställning av såghuvudet sågar du enkelt fram de mått du vill ha på brädan, lika exakt varje gång.
Läs mer här >>