Vänd stocken tidigare vid stor skillnad på topp och rot
Vanligtvis vänder man stocken eller blocket när man passerat dess centrum. Om du har en stock som har stor skillnad mellan topp och rot kan det vara bra att vända stocken tidigare, kanske redan efter ett par snitt. Om du sågar ned för långt innan du vänder stocken kommer stocken vara mycket tyngre på ena sidan, risken är då att den böjs av sin tyngd, tipsar Andreas.

Rotera stocken så tyngdpunkten vilar mot stockanhållen
Stockar är nästan aldrig helt runda. När du rullar upp en stock, försök att rotera den så att tyngpunkten gör att stocken vilar mot stockanhållen istället för att tippa utåt. Då ligger stocken stadigare när du sågar, tipsar Robert.

Börja med lilländan så ser du var svärdet kommer ut
Om man är ovan att såga är det lättare att börja med lilländan (toppen). Då ser man var man kommer in i stocken. Om man har storändan (roten) först kan det vara lite svårare att se var svärdet kommer ut, tipsar Bengt-Olov.

Om du vill såga korta bitar
Vill man såga stockar som är kortare än 2 eller 1 m i längd på en F2/F2+ sågbänk så kan man lägga en rak skiva mellan hyllorna och fästa biten du vill såga på den med vinkelbeslag. Då kan man enkelt såga ut material till exempel till skärbrädor, tipsar Mattias..