Familjen Pettersson strax utanför Åmål är vad man kan kalla storanvändare av Logosolprodukter. Anders Pettersson har under byggandet av sitt nya hus sågat 5500 löpmeter med Logosols Bandsåg B751 och kört delar av det i en hyvel från Logosol.

Anders gick skogsbruksskolan i Dals Ed på 80-talet och jobbade därefter i skogen under 6–7 år. Därefter bytte han bransch,
men fortsatte att bruka den egna skogen. Familjens gård heter Kesebol och består av 150 hektar, varav 120 är produktiv skogsmark. Huset som Anders är i färd med att färdigställa är 125 kvm och ligger vackert på en höjd med en fantastisk utsikt över Hultsjön.
– Allt virke till huset, förutom trälimbalkarna till taket, har sågats med B751:an från Logosol. Det har blivit 60–70 vindfällen från vår skogsfastighet bara det senaste året, säger Anders.

Fyra Logosolmaskiner på gården
Anders hade ett kedjesågverk från Logosol i 7 år innan han bytte upp sig till B751 bandsågverk under 2019.
– Med vår hyvel från Logosol har vi till exempel hyvlat dubbelfalsad panel, reglar och även trall till huset, säger Anders.

Anders och Caring framför utsikten ner mot Hultsjön

Anders och Carina framför utsikten ner mot Hultsjön.

rejäla bärlinor

Rejäla bärlinor sågade till husgrunden.

Allt virke utom limträbalkar har Anders sågat själv

Allt virke till huset har Anders sågat själv, förutom limmträbalkarna.

Det står klart att ett eget sågverk och en hyvel på gården kommer till stor nytta när det ska byggas och renoveras.
När regelverket och taket var uppe spikades nysågad fasad upp med början under hösten 2020 och spikades klar under våren, då den torkat helt. Under våren och sommaren har Anders och familjen jobbat på interiören och installation av fönster.

Smidigt att ta fram rätt dimensioner
Anders pratar om hur behändigt det är attkunna såga sina egna dimensioner till huset.
– Det blev många olika sorts dimensioner till de olika delarna av husbygget.
Nedan visas den imponerade listan med byggvirke som de smidigt sågade fram efter sina egna önskemål och behov. Något som är enkelt att få till med ett eget sågverk.

Många projekt med egensågat virke!
Utöver bostadshuset har familjen byggt ett stort såghus med gjuten platta, förråd, utbyggnad på sonen Tomas hus, två
vindskydd och en vedeldad badtunna.
– Med ett eget sågverk, där man har möjlighet att ta fram exakt det material man behöver, finns alltid byggnader som behöver fixas och nya byggprojekt att hugga tag i. Det är kul att såga och bygga tillsammans menar familjen Pettersson, som tillsammans skapat byggnationer som kommer att komma till glädje i generationer framåt.

Thomas bänk med böjt limträ.

Thomas vindskydd

Thomas har även byggt ett vindskydd med egensågat virke.

fler än 35 fönster

Fönster installerades under våren 2021. Det tog ett tag då huset har fler än 35 fönster.

FAMILJEN PETTERSSONS VIRKESLISTA

 • Grundbalkar i tätvuxen kärnfura i dubbla 6×8 tum (6×16, 150×400 mm) torkade i 5 månader och sedan tillbaka i sågverket för riktning för de som vridit sig lite.
 • Golvbjälklag, 2×8 + 2×4, oskarvade 630 cm.
 • Väggar 2×7 + 2×2 inne och ute.
 • Spikläkt till brädfodring 1,5×3.
 • Brädfodring liggande 1×8 som kommer hyvlas till dubbelfalsad panel.
 • Bär och luftläkt till tak 1×4 som klyvs till 1×2.
 • Balkar till andra projekt. Alla i kärnfura.
 • Balkar till svärfar och sonen Tomas uttbyggnation.
 • Takbjälkar till Thomas svärfar 8×10, 705 cm.
 • Takbjälkar till Thomas hus mellan våningsplan 8×10 550 cm.
 • Takbjälkar med utstick för långt taksprång 6×8 450 cm.
Anders hus innifrån

Från huset kan man njuta av den fantastiska utsikten ner mot sjön Hultsjön, utanför Åmål.

Reglar och virke till hus

Anders har sågat runt 5500 löpmeter virke till husbygget. Med nuvarande virkespriser representerar virkestravarna på bilden en hel del pengar.

B751 BANDSÅGVERK
Logosol B751 sågar i sitt standardutförande 4,8 meter. Sågverket klarar riktigt grova stockar, upp till 75 cm i diameter. Med fasta steg sågar du enkelt fram de mått du vill ha på brädan, lika snabbt och exakt varje gång. Du får en stabil och ytterst funktionell timmersåg som sågar bäst i klassen.
Läs mer här >>