Logosols tumstock blir allt mer unikt. Medan de flesta tumstockar numera bara mäter i meter, håller Logosol fast vid tum.

tumstock_202– Det är en poäng att såga i tum, förklarar Logosols produktchef Mattias Byström.
Ingen vet hur gammal tum är som måttenhet, men redan romarna mätte i tum. Genom historien har längden varierat. Romarnas tum var 1,85 cm. Det mått som används idag är engelsk tum, inch, vilken är 2,54 cm. På svenska sågverk har engelska tum används sedan 1800-talet, beroende på att England var en stor exportmarknad.
Tum borde vi det här laget vara förpassat till historien. Sverige införde metersystemet redan 1878, men i flera branscher fortsatte man att mäta i tum. Sågverken höll ut längst och än idag sker mycket råsågning i tum, även om kunderna inte vet om det.
– Det är enklare att såga i tum och hyvla i millimeter, förklarar Mattias Byström.
Ett talande exempel är fyrsidigt hyvlade regel, 45 x 45 mm. Den sågas 2 x 2 tum, vilket är knappt 51 x 51 mm. Efter torkning ar regeln krympt till cirka 48 mm, vilket är precis lagom för hyvling till slutligt mått.
En annan poäng är att virket till äldre hus sågades i tum. Vid renoveringar orsakar millimetersågade plankor och brädor merarbete och ökade kostnader.
Därför fortsätter Logosols kunder att efterfråga tumstockar som mäter både i tum och millimeter.