Olav Sve har byggt upp en effektiv produktionslinje och tror på en framtid som småskalig träförädlare. Första hyvelmaskinen köpte han 2004, ett sågverk fanns redan i verksamheten. Läs artikeln från Norge!

Olav Sve på Skatval i Stjørdal trives ved høvelen. – Det er noe ved det å sende inn et ganske så vanlig bord og så få ut det flotteste panel.

Olav Sve på Skatval i Stjørdal trives ved høvelen. – Det er noe ved det å sende inn et ganske så vanlig bord og så få ut det flotteste panel.

Sitt første Logosolutstyr kjøpte Olav Sve for 10 – 11 år siden, og da ble det investert i en sagbenk med motorsag. Siden har det rulla og gått, som han sier, slik at han i dag har et svært moderne og effektivt anlegg for foredling av tømmer.
Mellom 200 og 400 m³ med tømmer kjøper han inn for året. I all hovedsak fra Allskog. I de siste årene har jeg også brukt en del arbeidstid på å bygge hus og installere utstyr så kubbikkmengden varierer litt fra år til år. Litt leiesaging er det også i tillegg til det som kjøpes inn.

Populære varer

Sve har, om ikke spesialisert seg på villmarks- og anna panel, så er det produkter det går mye av, forteller han.
– Det har blitt populære varer i markedet. Jeg kjøper inn så å si bare furu og så litt lauvtrevirke. Lauvtreet er et spennende produkt å jobbe med.
Veene går jo mest alle veier, i alle fall blir det litt motved. Men med det utstyret jeg nå har så går det veldig bra og panel av lauvtrær er et livaktig og fint panel, syns jeg, sier han.

Sve liker det varierte som det gir å følge virke fra stokk til ferdig produkt.

Sve liker det varierte som det gir å følge virke fra stokk til ferdig produkt.

I selve sagbruket der det skjæres planker og bord står ei ganske stor bandsag. For å øke kapasiteten samtidig som han fortsatt kunne jobbe alene, ble det i fjor investert i ei rammesag, type Låks 500.
– Nå er jeg ikke helt ferdig med alt angående selve bygget, men jeg har brukt rammesaga og den fungerer utrolig bra. Når elektriker er ferdig her og jeg har fått opp kamera så kan jeg stå ved bandsaga og skjære, samt at det går automatisk å klyve blokkene til planker eller bord.

3 m³ i timen

– Det er jo en imponerende kapasitet på denne rammesaga. Og i tillegg blir det en meget fin sagflate. Jo, dette er blir bra, sier han. Utstyret er enkelt å montere, og det er også lite effektkrevende. Samt at det daglige vedlikeholdet er lik null. Jo kapasiteten er der, 3 m³ i timen kan han sende igjennom rammesaga.
En kan kjøre igjennom rundt 30 m³ før bladene kvesses. Sve kan på sin sag sende igjennom ei blokk på opptil 50 cm bredde som han da enten lager bord eller planker av. Opptil 20 blad kan han sette inn.
Rammesaga har vært produsert og solgt i rundt tjue år. For ca tre år siden ble de første solgt her i landet. Til nå er det levert godt et tjuetalls sager, forteller daglig leder i Logosol, Arve Stenstad. Han syns satsinga til Sve er interessant. Det er ingen tvil om at slike anlegg har ei framtid.
hyvel_virke_475– Det er ingen tvil om at markedet er der.
Sve kan nå ta de ferdige bord, planker å kjøre bort til høvelen og lage panel, listverk eller anna som kunden etterspør. En får full utnyttelse av råvarene på et og samme sted og med full kontroll på hele produksjonslinja, forteller Stenstad.