Starkt arbetslag säkrade ökad produktionsvolym under Logosols starkaste tillväxtår någonsin.

Förändringens vindar har blåst på Logosols monteringsavdelning de senaste 5 åren. Logosol gick från att innan 2017 köpa in bandsågar till att producera sina egna. 2019 lades ett par nya produkter till och 2021 ännu ett par stora nya produktlanseringar, multi-kutterhyveln CH3 och B1001 Hydraulic.

Imponerande ökning i produktion
Rekordförsäljningsåren 2020 och 2021 blev en utmaning för produktionschef Alexander Ekman och hans gäng.
– Vi har gjort en imponerande ökning i produktionsvolym, där bandsågsproduktionen höjts tredubbelt medan bemanningen endast ökat med en fjärdedel, berättar Alexander.

 

Alexander Ekman, produktionschef
Alexander Ekamn har finjusterat produktions linjerna.
Linda Östman lyfter bandsågshuvud
Linda Östman lyfter ett bandsågshuvud från
Moment 2 för vidare transport till Moment 3.

 Starkt team
– Det känns bra att ha ett välfungerande team så att vi lättare kan ta oss an tillfälliga ökningar i produktionstakten och behålla en hög kvalité. Vi har lyckats “takta” in de olika stationerna i våra produktionslinjer och maximerat effektiviteten på de processer vi använder, säger Alexander.

Många bandsågar monterade
– Just idag moterar vi faktiskt ihop vår 1000:e bandsåg av en av modellerna. Vi kommer då för första gången få skriva
i ett fyrsiffriga serienummret. För att ta tillfället i akt kommer serienummret att skrivas med guldpenna. En speciell present kommer även att skickas med till den lyckliga kunden, avslöjar Alexander.

Materialtillgången säkrad
Under pandemin påverkade världsläget materialtillgången. Till en början saknades elektroniska komponenter, senare var det svårt att få tag i vissa motorer och ett tag hade vissa underleverantörer svårt att hinna med, berättar Alexander.

Fortsatt högt tryck
Det nu stabiliserade världsläget med en stadig ingång av material, och ett omfattade arbete med att säkra upp inleveranser av komponenter, har underlättat i planeringen och produktionstakten. 2022 startade med ännu ett rekord
i försäljningen, så produktionsnivån kommer att få tuffa på i en fortsatt hög och säker takt.
– Hela Logosol växer och den fantastiska insatsen från alla avdelningar gör det möjligt, säger Alexander och rusar
vidare för att fortsätta arbetet.

Hela monterings teamet

”Jag känner mig stolt över det vi åstadkommit”