Nysågat fanns på plats när det första kantverket levererades till premiärkunden i USA. Beställaren Mike Boberg är vd i familjeföretaget som levererat trägolv sedan 1925. Två fyrkutterhyvlar från Logosol fanns redan i maskinparken. Med det nya kantverket blir golvföretagets tillverkningslinje mer kostnadseffektiv, samtidigt som man får tillgång till värdefulla spillbitar. 

Boberg Hardwood Floors i Norra Califonien tillverkar trägolv efter beställarens önskemål och lägger golvet hos kunden. Företaget har stor erfarenhet av golvtillverkning med anor från 1920-talet. Idag drivs verksamheten av Mike Boberg. I sortimentet finns bland annat märket Kährs och tillverkningen har de senaste åren skett med en Logosol PH260, fyrkutterhyvel.

När maskinparken skulle uppdateras valde man den större fyrkuttermodellen PH360, som i första hand ska användas till profilering. Samtidigt lanserades Logosols kantverk på den amerikanska marknaden, och Mike Boberg såg genast maskinens fördelar.

Tidigare skickade man iväg det sågade virket för dimensionering, ett jobb som betalades per löpmeter. Genom att investera i ett kantverk hoppas man klara dimensioneringen själv, samtidigt som man får tillgång till värdefulla spillbitar som kan användas till golvmönster och hörnlister.

Logosols återförsäljare i USA:
www.baileysonline.com