– Skiva upp dina stormfällda stockar! Det går fort och du behåller virkets alla kvalitéer. Rådet kommer från Logosols grundare Bengt-Olov Byström som fortsätter att tänka småskaligt i stormarnas spår.

Metoden att skiva upp stockar i tjocka, okantade skivor har flera fördelar.
– Så har man gjort med det värdefullaste virket i alla tider. Sågat virke kan ligga en mansålder utan att ta skada, säger Bengt-Olov Byström.

Sågverk från Logosol, en del av lösningen

Naturligtvis kan inte ett sågverk från Logosol lösa alla problem med stormfälld skog. Däremot kan ett eget sågverk vara en del av lösningen. Speciellt när stormens spår bara är enstaka vindfällen. Allt fler ser fördelen med att ha ett eget sågverk på gården för olika byggprojekt och för att renovera sitt hem. Med stormfälld skog finns mängder av virke.

– Industrin kan inte ta emot små mängder timmer. Det varierar, men mindre än en hel lastbilstrave är som regel en helt ointressant leverans. Många som kontaktar Logosol tycker att det pratas alldeles för lite om att det finns andra möjligheter än att sälja skogen till underpris som massaved eller sågtimmer. Jag håller med dem menar Bengt-Olov.
– Det blir riktigt lönsamt att såga upp mindre mängder virke med ett eget sågverk när alternativet blir att göra ved av timmerstockar, eller ännu värre att stockarna får ligga och ruttna, säger Bengt-Olov Byström.

– För den som har ett eget sågverk och behov av virke, är det lönsammare att ta hand om åtminstone delar av träden själv. Det känns väldigt bra att såga upp träd från sin egen skog till fint byggmaterial inför vårens byggprojekt säger Bengt-Olov.

Stormfälld skog är en farlig arbetsplats

Bengt-Olov är noga med att påpeka att de stormfällda skogarna är farliga arbetsplatser. Mycket måste tas om hand av maskiner. Tyvärr har det redan inträffat alldeles för många olyckor.
– Ge dig bara i kast med träd som ligger fritt och utan några farliga rotvältor, uppmanar han. De ofarliga träden är tillräckligt många för att ge många dagars arbete vid ditt sågverk.

Hör gärna av er till oss så hjälper vi dig att hitta ett passande sågverk för dina behov.

Logosol erbjuder kedjesågverk med elsåg eller motorsåg och även ett komplett sortiment av bandsågverk.

Läs även vår handbok om Småskaliga råd i stormens spår här

p

Snabb metod att rädda virket

Det allra effektivaste är att såga upp stockarna i okantade skivor, 2-3 tum tjocka som du lägger på strö under tak för att torka, tipsar Bengt-Olov.

– På så sätt kan man såga upp mellan 10-20 skogskubikmeter per dag beroende på typ av sågaggregat. Dessutom vrider sig inte skivat virke inte alls lika mycket som plank och bräder under torkning, säger Bengt-Olov.

Genomsågade och okantade skivor används som råvara av möbelfabriker och snickerier. Fördelen är att sprickbildningen blir minimal. I efterhand sågar du fram de dimensionerna som du behöver.
– Ett sågverk från oss har visat sig komma till stor nytta och ger möjlighet till handlingskraft.

F2 kedjesågverk
Logosol F2 är ett portabelt sågverk som med lätthet sågar riktigt stora stockar. Samtidigt har den så låg vikt att du kan lyfta och flytta sågverket för hand. Sågverket är otroligt smidigt och roligt att använda. Även om du aldrig sågat förut kommer du snabbt igång och producerar plank och brädor redan första dagen. Du sågar varje snitt med imponerande precision tack vare den unika självlåsande höjdinställningen.
Läs mer här >>