Åtta Låkssågar förvandlade en havererad tallplantage i Tanzania till lönsamt skogsbruk med rekordlåg investeringskostnad. Alternativet hade varit att bränna hela skogsplantagen.

Idag satsas enorma pengar på skogsplanteringar över hela världen. Syftet är i första hand att plantera träd och återskapa jordens lungor för att binda koldioxid. Men allt för ofta glöms fortsättningen bort. Hur ska skogen vårdas, hur finansieras insatserna och hur ska alla dessa träd i framtiden användas?

I Tanzania blev resultatet en anläggning med åtta ramsågar från Låks som betalade sig på åtta månader och producerar 30 000 kubikmeter virke om året.

Enkel och stabil funktion

Ramsågverket från Låks är en enkel och stabil konstruktion med hög kapacitet, hög måttnoggrannhet och mycket fina sågytor. Ramsågarna ställdes sida vid sida med ett gemensamt rullbanesystem. Fördelen var att stockarna enkelt kunde flyttas mellan sågenheterna och att fel i en maskin inte stoppade hela produktionen.

– Tanken var att en ramsåg alltid skulle stå stilla för service och att man på så sätt fick ett löpande underhåll utan produktionsstörningar, säger Klas Bengtsson. Anläggningen drog igång för fem år sedan och blev en omedelbar framgång. Hela investeringen var betald på åtta månader, med en årsproduktion på 30 000 kubikmeter. Sågverket är fortfarande i drift med nya ägare. Den en gång värdelösa tallplanteringen genererar nu exportinkomster för Tanzania. En plantering som för några år sedan var osäljbar kunde 2007, efter mycket måttliga investeringar, säljas för motsvarande 120 miljoner kronor.

Nu driver SSC Forestry ett liknande projekt i södra Chile, till en början i mindre skala. Än en gång är det Låks ramsågverk som står i centrum.

– Vi har inte hittat någon annan lösning med så låga investerings- och driftkostnader per producerad kubikmeter, säger Klas.

Torkning av virke

Den stora utmaningen i Chile är torkningen av virket. Olika metoder har provats och det bästa resultatet har uppnåtts med Sauno virkestorkar från svenska Plano som numera säljs av Logosol. Det handlar om vackra, värdefulla och svårtorkade träslag. Torkresultatet är enastående och nu pågår försök med att sänka elkostnaden genom att delvis använda biobränslen. Låga kostnader gör det lönsamt att förädla även klenare träd, vilket skapar värden i tidigare värdelösa skogar och ger skogsägare resurser att satsa på skogsvård. I södra Chile finns många exempel på att naturskogarna missköts under århundraden och att man i flera omgångar bara avverkat de värdefullaste träden och sedan lämnat skogarna vind för våg.

laks_tanzania_475 kalle_laks_tanzania_202laks_tanzania_202