Gården i Ramvik, norr om Härnösand, är allmänt bekant. Här bodde Torbjörn Fälldin, fårbonde, statsminister och centerledare. Och här bor fortfarande sonen Niklas. Men några får finns inte längre på gården.

I ladugården finns istället den Solosåg som Torbjörn Fälldin köpte för nästan trettio år sedan, efter att han hört talas om det mobila sågverk som vuxit fram i Bengt-Olov Byströms källare.
Sågen har på senare år även fått sällskap av en hyvel, en SH410.

– Pappa köpte sågverket för att vi alla, jag, min bror och syrrans man, skulle äga och använda den i lag, berättar Niklas Fälldin. Och sågen har under åren som gått inte stått oanvänd. Ett oräkneligt antal vindfällen har förvandlats till sågat virke. Timmer har blockats för att användas vid husbyggen. Träd har avverkats och sågats.

– Det har fungerat hur bra som helst, avgör Niklas. Det är samma sågverk som används än idag, förlängt och uppdaterat med automatisk matning för att få ännu större kapacitet. Den ursprungliga motorsågen har också ersatts med elsåg. Dessutom är sågverket utrustat med en fräs att göra uttag med i de timmerstockar avsedda för det hus som redan börjat byggas på gården.

I fårhuset ligger nu travar med färdigt hustimmer och väntar på att snön ska smälta. Och intill hyveln ligger bitar av de profilerade fönsterfoder som tagits fram.

– Nu ser jag fram mot pensionärslivet, säger Niklas. Då blir det mera tid för att förädla vårt eget virke.