På 30- og 40-tallet ble det plantet mye gran i kyst-Norge. Dette var et skogreisingsprosjekt for å gjøre disse delene av landet selvhjulpen med tømmer for framtidige byggeprosjekter.

Vi treffer Øystein Lyngmo på hjemgården på yttersida av Lofoten, der han ser utover havet hvor kyst-Norges største ressurs svømmer forbi, og som i generasjoner har vært grunnsteinen i bosetningen langs kysten vår. I storhavet utenfor stuedøra svømmer Lofottorsken forbi på vei til gytefeltene og på eiendommen har han en god del hogstferdig sitkagran.
– Interessen her er sterkt økende for å ta vare på den skogen vi har. Her har Vesterålen Bygdesaglag vært pådrivere med å avholde kurs i alt fra
saging til tørking og høvling. Planen vår var at vi skulle bygge oss ei hytte med materialer fra egen skog. Og med ei ny innkjøpt Solosag M7 sparte vi så mye penger på transport av tømmeret at det var lett å se lønnsomheten i det, forteller Øystein. Sønnen på gården, som for øvrig pendler over Atlanteren og til Mexicogulfen hvor han er overstyrmann på en supplybåt, fikk fort interesse for skogsarbeidet.
-I friperiodene hans fra arbeidet i Gulfen hogger vi tømmer og sager materialer. Vi kunne aldri drømt om at vi skulle klare å produsere så mye og fine materialer med en så enkel sag som Solosagen M7.
Planene våre ble derfor endret, vi utsatte hytteprosjektet og satte i gang med restaurering og utbygging av gammelhuset her på gården. For det meste har vi brukt sitkagran som ble plantet på eiendommen på 30 tallet.
Snekkeren vår, som bygde det huset vi nå restaurerer, har vært i bransjen i 48 år og han har ingen ting å utsette på materialene, sier Lyngmo.

Alt reisverk og kledning

Interessen for tømmer og saging her i Lofoten har virkelig tatt fart de siste årene og mange har kjøpt seg ei Solosag M7 eller ei Logosol båndsag LM40/LL24. Den siste investeringen familien Lyngmo har gjort er en Solohøvel SH 230 og med den er alt reisverk og kledning til huset dimensjonert. I neste omgang er planen å benytte Logosol LM40 båndsaga til å lage kledningsbord av de blokkene som skjæres på Solosaga, i samarbeid med en god venn. Det gleder oss i Logosol at sitkagrana også kan utnyttes som en ressurs i deler av landet som tradisjonelt ikke er kjent for skog avvirkning. Og ideene vokser opp i samme fart som nye plantefelt blir klare for avvirkning. Vi ønsker Øystein og familien lykke til videre med saginga og nye prosjekter i tiden som kommer.

gran_2_202 gran_202 gran_475