– Det borde ha suttit ett räkneverk på hyveln redan från början. Idag vågar jag inte uppskatta hur många meter som gått genom den, säger Anders Assarsson som berömmer Logosol PH260 för att den på samma gång är driftsäker och ger ett bra resultat.

Erik och Nils, båda med efternamnet Johansson, brukar rycka in när det är högtryck i sågverket, ofta vid hyvelmaskinen.

Erik och Nils, båda med efternamnet Johansson, brukar rycka in när det är högtryck i sågverket, ofta vid hyvelmaskinen.

Ett nytt såghus står färdigt på Svenshults Såg och där håller ett cirkelsågverk av största modellen på att installeras. Cirkelsågen ska automatiskt mata gårdens Logosol Låks ramsåg med block, en del av virket går direkt vidare till panelhyveln. När det ska hyvlas har sågytan mindre betydelse. Hyvelmaskinen köptes redan 2002 och har betalat sig många gånger om.

Även PH260 får flytta med till det nya såghuset. Om behovet av hyvling ökar, kan den få sällskap av ytterligare en maskin eller den större PH360, men i dagsläget hinner den nuvarande hyvelmaskinen med.

Anders är ensam i verksamheten, men när det behövs hjälper två grannar till. Det är Erik och Nils Johansson som allt som oftast har sällskap av Anders pappa Assar. Det är tre herrar som kan trä och sågning. Och alla investeringar till trots är det kunskapen om trä som är orsaken till ökad efterfrågan.

svenshult_logosol-laks– Kunderna är både byggare och privatpersoner. De vill ha rätt sorts virke och nöjer sig inte med vad byggvaruhusen erbjuder, säger Anders Assarsson.