I Svenska Lövträdföreningen är intresset för lövskogsskötsel och lövträdslagens virke den stora drivkraften. Ett intresse de delar med många av Logosols kunder och företagets grundare Bengt-Olov Byström.

När Bengt-Olov blev medbjuden på en tvådagars exkursion med föreningen var han inte sen med att tacka ja.

– Lövträdföreningen vill öka intresset för att använda lövträ på olika sätt och det vill jag också. En stor del av dessa fina träslag går ofta till ved. Men till exempel med ett eget sågverk finns många möjligheter att skapa något annat. Det är något vi på Logosol också vill lyfta.

Dessa dagar innehöll ett fullspäckat program. Ett besök på Örnsklöldsviks teknikcenter där de använder trä som råvara för kemisk industri. Därefter ett besök hos Tord Lundin som har ett litet plantage av Masurbjörk och ett annat med snabbväxande Hybridpoppel. Slutligen en tur till Birger Berglunds björkplantage för att studera hur träden växt. Lunchen intogs ute i det fria med utsikt över Husån.

Många erfarenheter delas och deltagarna suger i sig alla nya kunskaper kring lövträ. Bengt-Olov lyfter Logosols kunder som främjare av lövträanvänding.
– Det är inte lätt att få tag på lövvirke i den vanliga bygghandeln, men vi sågverksägare kan ofta få tag på lövtimmer och såga vårt eget bygg- och snickerivirke. Många av våra kunder sågar just lövtimmer till sina byggprojekt, asp till bastubygget, björk till slöjd och snickerier och ek till golvtillverkning är bra exempel, menar Bengt-Olov.

När exkursionen nått sitt slut är deltagarna fyllda med inspiration och Bengt-Olov lyfter föreningens fina arbete.
– Lövträdföreningen är en spännande ideell förening för oss som är intresserade av att använda lövträ på traditionella sätt men även på nyskapande sätt. Jag har tidigare tagit del av deras intressanta tidning om lövträd och deras skötsel och det var roligt att hänga med på denna intrycksfulla exkursion i lövskogen!

 

FAKTA • LÖVTRÄDFÖRENINGEN

Svenska Lövträdföreningen är en nationell förening, som har anslutna medlemmar från hela Sverige, från Norrbotten längst i norr till Skåne i söder. Svenska Lövträdföreningen är en ideell förening och har till ändamål att tillvarata, samordna och utveckla odling, produktion och användning av lövträd och mindre vanliga barrträd.
• Föreningen arbetar aktivt med att öka intresset för vidareförädling av lövträdtimmer i vårt land och för en utökad användning av lövträ i byggnationer, inredningar m.m.
• Föreningen arrangerar exkursioner, studieresor och kurser, med tyngdpunkt på produktion och skogsskötsel, men även kring vidareförädling av virke. Vårens programpunkter fick skjutas fram med anledning av pandemin.
• Lövträdföreningens medlemstidning, Lövträdtidningen, ges ut med 1 exemplar per år.
Läs mer på Lövträdföreningens facebooksida eller på hemsidan lovtradforeningen.se. På hemsidan hittar du information om hur du blir medlem.

F2 kedjesågverk
Logosol F2 är ett portabelt sågverk som med lätthet sågar riktigt stora stockar. Samtidigt har den så låg vikt att du kan lyfta och flytta sågverket för hand. Sågverket är otroligt smidigt och roligt att använda. Även om du aldrig sågat förut kommer du snabbt igång och producerar plank och brädor redan första dagen. Du sågar varje snitt med imponerande precision tack vare den unika självlåsande höjdinställningen.
Läs mer här >>